Fotka z Národnej výstavy v Nitre
konanej da 14. 03. 2004

Fotka zo peciálnej výstavy v Kamennom mlyne
konanej da 03. 04. 2004